top of page

Si të Gjeni një Punë në HR: 8 Strategji për të Provuar

Profesionistët e HR (Human Resources) vijnë nga sfonde akademike të ndryshme— nga biznesi, psikologjia, ligji, financat, anglishtja, historia dhe filozofia, për të përmendur disa.

Prej balancimit të komunikimit empatik, të ligjeve dhe rregulloreve, analizimit të të dhënave dhe shumë shkathtësive të tjera, profesionistët e HR duhet të ushtrojnë shumë role për të vepruar në interesin më të mirë të kompanisë dhe të ekipit. Lexoni për të mësuar se si mund të dalloni veten dhe të shkëlqeni në një treg pune konkurrues.


A është e vështirë të merrni një punë në burimet njerëzore?


Sa e lehtë ose sa e vështirë është të gjeturit e punës ndryshon për çdo person në varësi të shumë faktorëve si kualifikimet, përvoja, vendndodhja dhe roli specifik i HR që synojnë dhe kushtet aktuale të tregut të punës.


Si të gjeni një punë në HR pa përvojë?


Edhe pse mund të duhet pak më shumë durim dhe këmbëngulje për të hyrë në fushën e HR pa përvojë të mëparshme, nuk është e pamundur. Ja disa strategji për të ju ndihmuar në kërkimin tuaj të punës:


1. Theksoni shkathtësitë e transferueshme


Edhe pse mund të mos keni punuar më parë në këtë fushë, ka të ngjarë që puna juaj e mëparshme ka përfshirë përdorimin e disa shkathtësive që do t'ju ndihmojnë të zhvilloheni në pozitën tuaj të dëshiruar të HR.  Disa shkathtësi që mund t’i theksoni në aplikacionin tuaj përfshijnë:


Integrimi (Onboarding): Nëse jeni një punonjës i lartë që ka ndihmuar punonjësit e rinj në ekipin tuaj të përshtaten me rolet e tyre dhe kulturën e kompanisë, mund të përmendni proceset që keni dokumentuar, qëllimet e caktuara për punonjësit e rinj dhe përpjekjet tuaja për t'i prezantuar ato me palët kyçe të interesit.


Dëgjimi aktiv: Empatia është zemra e HR. Kjo aftësi e butë do t'ju përgatisë për të dëgjuar punonjësit, kuptuar nevojat e tyre, zgjidhur konfliktet dhe ndikuar në ndryshime në të gjithë kompaninë.


Njohuritë teknike: HR është më shumë se të qenit i mirë me njerëzit. Ndani shembuj se si shfrytëzimi i  programeve të softuerit që përdorni në punën tuaj aktuale ju ndihmon të bëni vendime strategjike në vend se të mbështeteni në teori dhe në politika të vendit të punës.


2. Bëni një kalim të brendshëm


Nuk ka mënyra për ta zbukuruar—të kërkuarit punë është e vështirë. Për ta bërë këtë proces më të lehtë, konsideroni të filloni në një rol të ngjashëm, si Asistent Administrativ ose Asistent Ekzekutiv, pastaj përpiquni të kaloni në departamentin tuaj të HR në kompani.


Do të keni një avantazh ndaj çdo konkurrence të jashtme, pasi ekipi i punësimit tashmë e di se sa mirë performoni dhe përshtateni me kulturën e kompanisë. Plus, do të integroheni më shpejt sepse jeni të njohur me sistemet.


3. Dilni vullnetar për të ndihmuar me iniciativat e HR


Forconi CV-në tuaj duke u ofruar punë vullnetare duke ndihmuar kompaninë tuaj aktuale me iniciativat e saj të HR. Për shembull, mund të udhëhiqni ose të ndihmoni në krijimin e një grupi resursesh për punonjësit ku ata mund të lidhen dhe shoqërohen mbi karakteristikat, rrethanat e jetës ose interesat e përbashkëta.


Një rrugë tjetër mund të jetë zhvillimi i aktiviteteve të kulturës së kompanisë si projektet e shërbimit komunitar, biseda me kafe për të ndihmuar njerëzit të njihen me kolegë në departamente të tjera dhe edukim kulturor mbi festat dhe ngjarjet e rëndësishme.


4. Kryeni ndonjë studim të pavarur


Për t’u dalluar mes dhjetëra ose qindra aplikantëve të tjerë, tregoni pasionin tuaj për HR duke kryer një studim të pavarur. Ja një përmbledhje e shkurtër e procesit:


Zgjidhni një temë kyçe të HR dhe vendosni një objektiv të qartë të mësimit. Për shembull, mund të dëshironi të mësoni si të krijoni komunikime të brendshme angazhuese.


Rrjetizohuni me profesionistët e HR. Lidhuni me ata që specializohen në komunikimet e punonjësve dhe pyetni nëse do të ishin të gatshëm të ulen për një intervistë informative mbi sfidat dhe sukseset që kanë pasur gjatë karrierës së tyre.


Bëhuni vullnetar ose praktikant. Vëni në praktikë atë që keni mësuar. Bizneset më të vogla mund të jenë më të prirura për të pranuar vullnetarë ose praktikantë, kështu që mund të konsideroni të ofroni ndihmë për të shkruar buletinë të punonjësve.


Si të gjeni një punë në HR nëse keni përvojë


Nëse tashmë jeni një profesionist i HR, përvoja juaj, angazhimi dhe dëshira për të rritur në fushën mund të ju ndihmojnë të dalloheni. Ja disa strategji për të marrë rolin tuaj të ardhshëm:


1. Theksoni shkathtësitë tuaja në programet softuerike


Nëse keni përvojë në përdorimin e një sistem informacioni për burimet njerëzore, theksoni se si e keni shfrytëzuar atë për të automatizuar proceset kritike si punësimi, integrimi, pagesa, administrimi i përfitimeve dhe përvoja e punonjësve.


Kjo do të tregojë gatishmërinë tuaj për të përshtatur teknologjitë e reja për të rritur efikasitetin dhe për të përmbushur rregulloret e ndryshme.


2. Demonstroni aftësitë tuaja të të dhënave dhe raportimit të HR


Siç tha njëherë Peter Drucker—i cili konsiderohej "themeluesi i menaxhimit modern"—"Ajo që matet përmirësohet." Ndani shembuj se si aftësitë tuaja të të dhënave dhe raportimit të HR, ju lejojnë të merrni vendime të informuara që janë përfituese si organizatën ashtu edhe njerëzit tuaj.


3. Bëhuni një përdorues i fuqishëm i LinkedIn


Mundësia për të marrë punën tuaj të ëndrrave ndikohet nga ajo që dini dhe kë njihni. Të qenit aktiv në LinkedIn mund të ndihmojë në zgjerimin e rrjetit tuaj dhe përshpejtimin e kërkimit tuaj të punës.


Kërkimet mbi menaxherët e HR zbuluan se shumë prej tyre janë përdorues të fuqishëm të LinkedIn, me 80% që kanë më shumë se 500 lidhje.


4. Vendosni certifikatat tuaja në CV dhe në LinkedIn


Keni punuar shumë për të fituar certifikatat tuaja, kështu që mos harroni t'i shfaqni ato! Plus, ofroni kontekst se si certifikatat tuaja kanë kontribuar në aftësitë tuaja dhe në aftësinë për të shkëlqyer në rolet e mëparshme të HR.


Duke bërë këtë, mund të ndihmoni në nxitjen e perspektivave tuaja të karrierës dhe të jeni në gjendje të negocioni një pagë më të lartë.


Merrni pjesë në trajnime


Trajnimet në fushën e burimeve njerëzore janë thelbësore për të dyja, kandidatët me përvojë dhe ata të rinj në këtë sektor. Për ata që tashmë janë në fushën e HR, trajnimet mund të ofrojnë njohuri të reja dhe teknika të përparuara që ndihmojnë në menaxhimin efektiv të sfidave në ndryshimet e vazhdueshme të tregut të punës.


Ndërsa për kandidatët pa përvojë, trajnimet janë një mjet jetik për të ndërtuar një bazë të njohurive dhe për të zhvilluar shkathtësi specifike që janë të kërkuara nga punëdhënësit.

Në të dyja rastet, trajnimet rrisin aftësitë konkurruese të individit në tregun e punës dhe hapin rrugë për mundësi të reja profesionale, duke kontribuar në një karrierë më të pasur dhe më të suksesshme në HR.

Comentarios


bottom of page