top of page

customer service & sales

Inspire, don't push

White Ceiling

Customer Service
and Sales

Trajnim për Shërbimin ndaj Klientëve dhe Shitjen

Shkumbin-Ibraimi-Profil Training-image

Presenton Shkumbin Ibraimi,
Founder & CEO at staffiX.

Shkumbin Ibraimi, është Menaxher Senior i Burimeve Njerëzore, Rekrutues, Trajner, Konsulent i Menaxhmentit, ku u ndihmon punonjësve t`i përmirësojnë vlerat e tyre, duke ngritur aftësitë për të arritur objektivat. Me mbi 15 vite përvojë menaxheriale të nivelit të lartë, ka punuar në cilësinë e Menaxherit të Burimeve Njerëzore për 5 vite në “CACTTUS”, një ndër kompanitë më të mëdha kosovare në fushën e TIK-ut. Më pas për 2 vite ka punuar në ndërmarrjet për shitje me pakicë “Meridian Express” dhe “Albi Group” në cilësinë e Menaxherit të BNJ dhe Trajnerit

Customer Service & Sales - Nëntor 2024

staffiX do të organizon në muajin Nëntor 2024 trajnimin për Shërbimin ndaj Klientëve dhe Shitje, i cili tashmë është zyrtarisht i hapur për aplikim të jashtëm. Përgjatë trajnimit pjesëmarrësit do të marrin njohuri rreth praktikave dhe tips të fundit lidhur me Shërbimin ndaj Klientëve dhe Shitjes.

 

Ky trajnim i dedikohet të gjithë atyre pjesëmarrësve potencialë, të cilët planifikojnë apo aktualisht merren me Shërbimin ndaj Klientëve apo me Shitje në kompani të ndryshme. Njohuritë që do të merren do të ndihmojnë për avancimin në pozitë apo për zhvillimin e kapaciteteve personale dhe profesionale afatgjatë. Ky trajnim është bazuar në literaturën edhe përvojat të eksperteve ndërkombëtar për motivimin e punonjësve dhe shitjes dhe marketingut të gërshetuara me ato praktika vendore.

 

Objektivat e trajnimit:

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të arrijnë të fitojnë:

 • Të fitojnë informatat e fundit rreth procesit të Shërbimit ndaj Klientëve.

 • Të mësojnë tips dhe tricks për dhënien e shërbimit sa më të mirë për konsumatorë.

 • Njohuri mbi shkathtësitë për mënyrën e komunikimit dhe specifikave të tjera.

 • Mënyra të mirëmbajtjes të shkëlqyeshme së marrëdhënieve me klientë.

 • Mundësi të zgjerimit të rrjetit dhe gërshetim i përvojave me profesionistë të fushës.

 

Temat e trajnimit:

 1. Motivimi i Konsumatorit dhe Shitjes.

 2. Shembujt e praktikave ndërkombëtarë për shërbimin ndaj klientëve.

 3. Komunikimi, Njohja dhe Besimi.

 4. Shtatë (7) gjërat esenciale për Shërbim ekselentë ndaj Konsumatorëve të dëshpëruar.

 5. Mirëmbajtja e Mentalitetit të Shitjes.

 6. Shembujt e Praktikave Ndërkombëtarë për Shitjen Direkte.

 7. Pikat kyçe të Mirëmbajtjes së Mentalitetit të Shitjes.

 

Orari dhe koha e trajnimit:

Trajnimi do të mbahet më 22 Nëntor 2024 dhe planifikohet të zgjasë gjysmë dite. Duke filluar nga ora 10:00-15:00 (1 orë pauzë).

Vendi i Trajnimit:

Në lokalet e StaffiX në Prishtinë. Adresa: Rr. Mark Sopi Lokali 36, Kati 2, Prishtinë, Kosovë. www.staffix.net Tel: +383 45 111 151

 

Çmimi i Trajnimit:

Kushton 99€* me TVSH. Pas aplikimit tuaj përmes formës më poshtë ju dërgohen përmes email-it udhëzimet për pagesë.

*Early Bird Offer:

Ata të cilët kryejnë pagesën deri më datën 12 Nëntor 2024 përfitojnë zbritje nga çmimi i trajnimit nga 99€79€.

Në fund të trajnimit në fjalë çdo pjesëmarrës do të pajiset me certifikatë pjesëmarrjeje.

 

👣Nxitoni, vendet janë të limituara.

 

Aplikimi juaj do të konsiderohet i suksesshëm në momentin që kryhet pagesa.

Testimonials

regjistrohu-per-trejnimin-hr-image

Unë dua t'ju bashkohem në Trajnim, Regjistrohu!

Ju Faleminderit për aplikimin tuaj!

bottom of page