top of page

Junior Travel Consultant

REF: SX-012/3-23 QYTETI: Prishtinë PAGA: 650€

 

staffiX është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë në Industrinë e Agjencive Turistike, jemi në kërkim të kandidatëve profesionistë dhe ambicioz për pozitën Junior Travel Consultant.

PËRGJEGJËSITË:

 • Të shërbej klientët për rezervimin e biletave të udhëtimit, transferimin dhe akomodimin në hotel.

 • Të komunikoj drejtpërdrejt me klientët për të kuptuar nevojat e tyre dhe të përgatis ofertat komfor kërkesave.

 • Të bëjë analizën e kërkesave të klientëve dhe t’u rekomandoj udhëtime apo hotele alternative.

 • T’u ofroj kujdes të shkëlqyer klientëve ekzistues dhe t’i trajtoj ankesat e tyre.

 • Të këshilloj klientët me trendet e reja të udhëtimeve.

 • Të përpiloj raportin për shitjet ditore.


KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet t`i ketë të përfunduara studimet bachelor.

 • Përvojë pune në shitje apo në industri të ngjashme.

 • Njohja e sistemit Amadeus e preferushme.

 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar në gjuhën angleze dhe shqipe.

 • Njohuri të theksuar të paketës kompjuterike Microsoft Office.

 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative për të punuar e pavarur dhe në grup, si dhe për t’u përgjigjur shpejtë në situata urgjente.


OFERTA:

 • Paga bazë, si dhe bonusi varësisht nga performanca rreth/mbi 650 euro.

 • Orari i punës prej 08:00 deri në 16:30 dhe 10:30 deri në 19:00.

 • Laptop apo PC personal dhe pajisje përcjellëse.

 • Sigurim shëndetësor vullnetar.

 • Kuzhina e plotë me pije, kafe, çaj dhe snacks.

 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal, duke ndjekur trajnime profesionale.

 • Mundësi për të punuar në një kompani me kulturë të madhe dhe që i njeh vlerat e punëtorëve.

 • Mundësi për t’u shpërblyer me udhëtime tropikale.


APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 17.09.2023. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

 

Comments


bottom of page