top of page

Koordinator Importi

Updated: Sep 6, 2023

REF: SX-006-23 QYTETI: Çagllavicë PAGA: 650€

 

staffiX është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë në Industrinë e Shtypit dhe Marketingut, jemi në kërkim të kandidatëve profesionistë dhe ambicioz për pozitën Koordinator Importi.

PËRGJEGJËSITË:

 • Të jetë në komunikim të rregullt direkt me furnitorët për koordinimin e porosive që duhet importuar.

 • Të zbatojë planin e importit sipas marrëveshjeve ekzistuese në mes të kompanisë dhe furnitorëve.

 • Të bëjë porosinë e mallit sipas sasisë së përcaktuar, kohës së dorëzimit të mallit dhe mënyrës së pagesës.

 • Të vizitojë panairet dhe të bëjë porosi të mostrave apo materialit promovues të produkteve.

 • Të përgatis dokumentet e reklamimit dhe t`ua përcjell furnitorëve përgjegjës në rastet kur produktet e importuara janë të cilësisë së ulët.

 • Të mirëmbajë kontratat dhe të dhënat administrative me furnitorët ekzistues dhe potencial.


KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Të ketë të përfunduara studimet bachelor në fushën e Ekonomisë (përparësi).

 • Të ketë përvojë së paku 2 vite në punë të ngjashme.

 • Të këtë njohuri të avancuar për import të lëndës së parë.

 • Të këtë aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit verbal dhe të shkruar në gjuhën Angleze.

 • Të këtë njohuri të shkëlqyeshme të paketës Microsoft Office (veçanërisht Excel).

 • Të këtë aftësi të mira organizative, analitike dhe të jetë i/e gatshëm të punojë në grup dhe në mënyrë të pavarur.

 • Të këtë patentë shoferi.


OFERTA:

 • Pagë deri në 650 Euro Bruto, varësisht prej përvojës.

 • Orari i punës prej 08:00 deri 17:00 nga e hëna deri të premten.

 • Sigurim shëndetësor.

 • Laptop apo PC personal dhe pajisje përcjellëse.

 • Transport i organizuar në vendin e punës dhe anasjelltas.

 • Shujta të ushqimit ditor dhe kafe falas.

 • Mundësi për të punuar me ekip fantastik.

 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal dhe profesional.


APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 13.08.2023. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

 

Comments


bottom of page