top of page

Zyrtar i Financave

Updated: May 31

Ref: SX-24-014 Qyteti: Çagllavicë Paga: Atraktive

 

staffiX është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë në Industrinë e Shtypit dhe Marketingut, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Zyrtar i Financave, i cili do të jetë duke asistuar në operacionet e përditshme të departamentit të financave.

                               

PËRGJEGJËSITË:

 • Regjistron dhe kontrollon faturat mujore të shpenzimeve në programin financiar

 • Bën regjistrimin e blerjeve të jashtme (Dud) në sistemin e financiar dhe përgatitjen e librit të blerjes dhe shitjes

 • Bën analizën dhe barazimin e kartelave financiare me furnitorët apo klientët

 • Regjistron dhe barazon ekstraktet bankare me sistemin financiar

 • Asiston në përgatitjen e raporteve statistikore, pasqyrat financiare, llogaritë financiare periodike dhe vjetore sipas standardeve të kontabilitetit të Kosovës

 • Monitoron dhe analizon koston e fluksit të parave dhe mban regjistër të hollësishëm për afatet e pagesave me furnitorët apo klientët

 • Asiston në përgatitjen e buxheteve dhe dhënien e shpjegimeve të ndryshimeve në raportet financiare të projekteve

 

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Të ketë të përfunduara studimet bachelor në fushën e ekonomisë (përparësi)

 • Preferohet të ketë të certifikatë nga SCAAK, KAF ose të ngjashme

 • Të ketë përvojë në fushën e Financave

 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit verbal dhe të shkruar në gjuhën Shqipe

 • Njohuri të shkëlqyeshme të paketës Microsoft Office (veçanërisht Excel)

 • Aftësi të mira organizative, analitike dhe të jetë i/e gatshme të punojë në grup dhe në mënyrë të pavarur

 

OFERTA:

 • Paga atraktive

 • Orari i punës prej 08:00 deri 17:00 nga e hëna deri të premten

 • Sigurim shëndetësor

 • Laptop apo PC personal dhe pajisje përcjellëse

 • Transport i organizuar në vendin e punës dhe anasjelltas

 • Shujta të ushqimit ditor dhe kafe falas

 • Mundësi për të punuar me ekip fantastik

 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal dhe profesional

 

APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 02.06.2024. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

 

Commentaires


bottom of page